Polityka prywatności

Państwa prywatność jest chroniona!

Cieszymy się, że interesują się Państwo naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane.

 

Administrator

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Adler-Schiffe GmbH & Co. KG, Boysenstr. 13, 25980 Westerland/Sylt.
W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub w przypadku chęci wykonania praw lub realizacji roszczeń wynikających z Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, Panem Matthiasem Krohe, za pośrednictwem poczty elektronicznej: datenschutz(at)adler-schiffe.de.

 

Przetwarzanie danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Obejmują one na przykład dane takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ewentualnie także dane dotyczące użytkowania, takie jak Państwa adres IP.


Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku zapisanego na stronie internetowej jest protokołowane w plikach dziennika serwera. Przechowywanie danych służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Protokołowane są następujące dane:

 • nazwa pobieranego pliku,
 • data i godzina pobrania,
 • ilość przesyłanych danych,
 • komunikat o pomyślnym pobraniu danych,
 • przeglądarka internetowa,
 • domena wysyłająca zapytanie,
 • używany system operacyjny,
 • używany adres IP.

Dalsze dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy podają je Państwo dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

 

Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania danych dotyczących Państwa osoby. W tak zwanych plikach dziennika serwera zapisujemy jedynie dane dostępowe, takie jak nazwa żądanego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych i dostawca wysyłający zapytanie. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony oraz poprawy naszej oferty i nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

 

Zbieranie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy oraz podczas otwierania konta klienta

Zbieramy dane osobowe, gdy podają nam je Państwo dobrowolnie w ramach Państwa zamówienia, podczas nawiązywania kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub podczas otwierania konta klienta. To, jakie dane są zbierane, wynika ze stosownych formularzy przewidzianych do wypełniania. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i obsługi Państwa zapytań. Po pełnym zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu Państwa konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystywania i usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza powyższe, co jest prawnie dozwolone i o czym informujemy Państwa poniżej. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być przeprowadzone poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub poprzez funkcję przewidzianą do tego celu na koncie klienta.

 

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie wysyłkowej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne w celu dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamawiania, przekazujemy zebrane w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych, którym my udzieliliśmy zlecenia, lub wybranej usłudze płatniczej. Częściowo, wybrani dostawcy usług płatniczych również sami zbierają te dane, jeśli założą Państwo u nich konto. W takim przypadku podczas procesu zamawiania muszą się Państwo zarejestrować u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

 

Zbieranie danych poprzez monitoring wideo

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z § 4 niem. Federalnej ustawy o ochronie danych [BDSG] (nowa wersja), zbieramy dane poprzez monitoring wideo (na naszych statkach). Służy to zabezpieczeniu praw przysługujących gospodarzowi obiektu i ochronie mienia przed zniszczeniem, włamaniem i kradzieżą. Nagrania wideo są usuwane, gdy przestaną być potrzebne do osiągnięcia wskazanego celu, najpóźniej po 72 godzinach.

 

Wykorzystanie danych przy zapisaniu się na newsletter w formie e-maila

Jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter, wykorzystamy dane wymagane do tego celu lub podane przez Państwa osobno w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera w formie e-maila zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na wskazany poniżej adres kontaktowy lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w newsletterze.

 

Wykorzystanie danych do celów reklamowych za pośrednictwem poczty i przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz zawodu, branży lub nazwy przedsiębiorstwa w zestawieniach zbiorczych i wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania Państwu pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych do tych celów, wysyłając wiadomość na wskazany poniżej adres kontaktowy.

 

Wykorzystanie plików cookie

W celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i pojedynczo decydowali o ich akceptacji lub wyłączali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. W razie braku akceptacji plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

 

Informacja dotycząca przekazywania danych do USA

Z naszą stroną internetową zintegrowane są między innymi narzędzia przedsiębiorstw posiadających siedziby w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na serwery amerykańskie poszczególnych przedsiębiorstw. Zwracamy uwagę na fakt, iż Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, przy czym Państwo jako osoby, których dane dotyczą, nie mają możliwości podjęcia kroków sądowych przeciwko temu procesowi.

Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem danych.

 

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Wykorzystanie tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. RODO. Google Analytics używa tzw. pilków “cookies”, tj. plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • godzina zapytania serwera,

są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Na niniejszej stronie internetowej rozszerzyliśmy ponadto Google Analytics o kod "anonymizeIP". Gwarantuje to maskowanie Państwa adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP na serwer Google w USA i tam skracany.

 

Google przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych "US Privacy Shield" i jest zarejestrowany w programie "US Privacy Shield" Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ponadto zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zleceń w celu korzystania z Google Analytics. Na mocy tej umowy Google zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zapewnia ochronę praw osoby, której dane dotyczą.

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystał z tej informacji w celu analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; jednak zwracamy Państwu uwagę na to, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W ramach alternatywy do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, mogą Państwo również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics,  klikając na ten link. Wówczas umieszczony zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej. Plik cookie opt-out ma zastosowanie tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest umieszczany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, wówczas będą Państwo musieli ponownie umieścić plik cookie opt-out. [Uwaga: Informacje dotyczące włączania pliku cookie opt-out znajdą Państwo pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

Ponadto korzystamy z usługi Google Analytics do analizy danych z plików cookie DoubleClick a także z usługi Google Ads dla celów statystycznych. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, mogą Państwo dezaktywować tę funkcję za pomocą menedżera preferencji reklam (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl).

 

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Za warunki ochrony danych Google odpowiedzialna jest firma Google Irland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystanie z funkcji remarketingu lub funkcji "Podobne grupy docelowe" firmy Google Inc.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji "Podobne grupy docelowe" firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Funkcja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających.
Google używa plików cookie do przeprowadzania analizy korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę tworzenia ogłoszeń reklamowych opartych na zainteresowaniach. Dzięki plikom cookie rejestrowane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane na temat korzystania z tej strony internetowej. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową nie są przechowywane. Jeśli następnie wejdą Państwo na inną stronę internetową w sieci Google Display Network, zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniać będą wcześniej przeglądane produkty i informacje.
Państwa dane będą ewentualnie przekazywane również do USA. W odniesieniu do przekazywania danych do USA dostępna jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest kierowanie reklamy ukierunkowanej do osób odwiedzających stronę internetową poprzez wyświetlanie spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam osobom odwiedzającym stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci Google Display Network.
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Mogą Państwo w tym celu na stałe dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez Google, korzystając z poniższego linku oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl
Alternatywnie mogą Państwo dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez dostawców trzecich, odwiedzając stronę dezaktywacji Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i stosując się do podanych tam dalszych informacji dotyczących rezygnacji.
Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności znajdą Państwo pod adresem:  https://www.google.com/privacy/ads/

 

Wykorzystywanie śledzenia konwersji Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google Ads" i w tym kontekście z funkcji śledzenia konwersji (analiza akcji odwiedzin). Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna świadczona przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Po kliknięciu na ogłoszenie umieszczone przez Google, na Państwa komputerze umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych a tym samym nie są wykorzystywane do identyfikacji osobowej. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno Google jak i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknęli Państwo na ogłoszenie i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron klientów usługi Google Ads.
Informacje uzyskiwane za pomocą pliku cookie konwersji są służą do tworzenia statystyk konwersji. Podczas tego procesu poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w jedne z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani na stronę zawierającą tag śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwa byłaby osobowa identyfikacja użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu w zakresie reklamy ukierunkowanej oraz analizy skutków i skuteczności tej reklamy.
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
W tym celu mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. W takiej sytuacji nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.
Ponadto w ustawieniach reklam Google mogą Państwo dezaktywować spersonalizowane pod Państwa kątem reklamy. Instrukcje, jak to zrobić, znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl. Ponadto mogą Państwo dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez dostawców trzecich, odwiedzając stronę dezaktywacji Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i stosując się do podanych tam dalszych informacji dotyczących rezygnacji.
Więcej informacji oraz politykę prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

W celu poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach, korzystamy na niniejszej stronie internetowej z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki Google Web Fonts są przekazywane do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ich ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp, treści są wyświetlane ze standardową czcionką.

Uruchomienie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wywołuje połączenie z operatorem biblioteki. Istnieje przy tym teoretyczna możliwość - choć obecnie nie jest jasne, czy się tak dzieje i w jakim celu - że operatorzy odnośnych bibliotek gromadzą dane.

Wytyczne operatora biblioteki Google dotyczące ochrony danych znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Korzystanie z Map Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Maps API w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Podczas korzystania z Map Google firma Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania przez odwiedzających z funkcji map. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Google mogą Państwo znaleźć w Informacji o ochronie danych Google. Tamże w centrum ochrony danych mogą Państwo również zmienić swoje osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google  znajdą Państwo tutaj.

 

Facebook

Nasz serwis korzysta z kilku wtyczek firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki te rozpoznają Państwo po niebieskiej literze "F" firmy Facebook lub po tym, że wtyczka jest oznakowana słowem "Facebook". Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, za pośrednictwem tych wtyczek nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka i przekazywane są dane. Z jednej strony, informacje, które Państwo widzą, są przekazywane bezpośrednio z serwerów do Państwa przeglądarki i tam wyświetlane, a z drugiej strony, informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej są przekazywane do firmy Facebook. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas przekazywane informacje mogą być bezpośrednio przypisane do Państwa konta. W przypadku interakcji z funkcjami wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to", informacja ta jest przesyłana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywana. Za dalsze przetwarzanie tej informacji odpowiada Facebook; odnośne warunki i możliwości ustawień znajdą Państwo w informacjach firmy Facebook dotyczących ochrony danych osobowych. Jeśli chcą Państwo uniknąć przekazywania Państwa danych osobowych do firmy Facebook, prosimy o wylogowanie się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Facebook pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Ochrona danych podczas odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku

Za pomocą poniższych informacji o ochronie danych osobowych my (administrator w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy odwiedzają nas Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można dokonać Państwa osobowej identyfikacji.

Niniejszy fanpage na Facebooku  służy nam jako platforma informacyjna dla szerokiej publiczności oraz do zwracania się konkretnie do zainteresowanych odwiedzających. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy konkretnie udostępnią je nam Państwo korzystając z możliwości interakcyjnych. Zwracamy Państwu uwagę na to, że korzystacie Państwo z tej strony na Facebooku i jej funkcji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Podczas oferowanej tu usługi informacyjnej korzystamy z platformy technicznej oraz usług firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za przetwarzanie danych za pośrednictwem tego fanpage'a odpowiadamy wspólnie z firmą Facebook (art. 26 RODO). Zakres danej odpowiedzialności mogą Państwo znaleźć w poniższych warunkach korzystania z Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Przetwarzanie danych przez firmę Facebook

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie na Facebooku, firma Facebook zbiera między innymi Państwa adres IP oraz inne informacje, które znajdują się na Państwa komputerze w formie plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorowi stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Firma Facebook udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Dane dotyczące Państwa zebrane w związku z powyższym są przetwarzane przez firmę Facebook i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. W swoich wytycznych dotyczących korzystania z danych firma Facebook ogólnie opisuje, jakie informacje otrzymuje i w jaki sposób są one wykorzystywane. Znajdą Państwo tam również informacje o tym, jak skontaktować się z firmą Facebook oraz o ustawieniach dotyczących ogłoszeń reklamowych. Wytyczne dotyczące danych są dostępne pod następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/about/privacy lub https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Firma Facebook nie określa jednoznacznie i jasno, w jaki sposób wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są przyporządkowywane poszczególnym użytkownikom, jak długo przechowuje te dane i czy dane z wizyty na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, a i my nie posiadamy takich informacji.

Podczas wchodzenia na stronę Facebooka, adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego jest przekazywany do firmy Facebook. Według firmy Facebook, adres IP jest anonimizowany (w przypadku "niemieckich" adresów IP) i usuwany po 90 dniach. Firma Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji "powiadomienia o rejestracji"); może to umożliwić firmie Facebook przypisanie adresów IP do poszczególnych użytkowników.

Jeśli są Państwo aktualnie zalogowani na Facebooku jako użytkownik, na Państwa urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z Państwa identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu firma Facebook ma możliwość stwierdzenia, że odwiedzili Państwo tę stronę i w jaki sposób Państwo z niej korzystali. Dotyczy to również wszystkich innych stron na Facebooku. Przyciski Facebooka zintegrowane na stronach internetowych umożliwiają firmie Facebook rejestrowanie Państwa wizyt na tych stronach internetowych i przypisywanie ich do Państwa profilu na Facebooku. Inaczej jest tylko wtedy, gdy operator danej strony internetowej zintegrował Facebooka w postaci linku lub za pomocą rozwiązania 2-click lub Shariff. Uzyskane dane mogą być wykorzystane do oferowania treści lub reklam do Państwa dostosowanych.

Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub dezaktywować funkcję "pozostań zalogowany", usunąć pliki cookie znajdujące się na Państwa urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić Państwa przeglądarkę. Spowoduje to usunięcie informacji z Facebooka, za pomocą których mogą Państwo zostać bezpośrednio zidentyfikowani. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora Facebooka. Podczas korzystania z interaktywnych funkcji strony (Lubię to, Komentuj, Udostępnij, Wyślij wiadomość, itp.), pojawi się ekran logowania na Facebooku. Po zalogowaniu się zostaną Państwo ponownie rozpoznani przez firmę Facebook jako konkretny użytkownik.

Informacje o tym, w jaki sposób mogą Państwo zarządzać lub usuwać dotyczące Państwa dane, można znaleźć w wyżej wymienionych wytycznych dotyczących przetwarzania danych.

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem tych stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę serwisu YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie przy tym poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo serwisowi YouTube przypisanie Państwa zachowania w internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

 

Twitter

Link do Twittera zintegrowany z naszą stroną nie jest zintegrowany poprzez tzw. wtyczkę Twitter Social Plugin. Zintegrowana grafika Twittera zawiera tylko link HTTP do naszej strony na Twitterze. Podczas otwierania naszej strony bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera nie jest zatem nawiązywane.

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na niniejszej stronie internetowej zintegrowano Trusted Shops Trustbadge w celu wyświetlania opinii o nas zebranych przez nas w ramach Trusted Shops.

Powyższe służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów, polegających na prowadzeniu optymalnej promocji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Znak Trustbadge oraz reklamowane za jego pośrednictwem usługi stanowią ofertę firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Podczas wywoływania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i dostawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, zdecydują się Państwo na korzystanie z oferty Trusted Shops po zakończeniu realizacji zamówienia lub jeśli zarejestrowali się już Państwo w celu korzystania z niej. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

 

Prawo dostępu i możliwość kontaktu

Przysługuje Państwu prawo dostępu do bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz w danym wypadku prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych lub w przypadku żądania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych jak również w razie odwołania udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w naszej stopce redakcyjnej.

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

• zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

- prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu;

- my nie potrzebujemy już tych danych, natomiast Państwu są one potrzebne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;

• zgodnie z art. 20 RODO - prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych.

 

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Czy mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych?

Prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres datenschutz(at)adler-schiffe.de

Niniejsze wytyczne dotyczące plików cookie zostały sporządzone i z aktualizowane przez firmę CookieFirst.com.